Fiske
LightWeb
LightWEB

FISKE       Bilder fjellvatna               


Driva

Driva elv var ei av Norges beste sjø-ørretelver. Men er i dag stengt med fiskespærre. Der er i dag kun fjellørret i elva 

Det oppfiskede kvantum har vært helt opp i 10 tonn sammen med laks.

Elva er også en god fjellørretelv, og det tas årlig kilosfisk.

Det er ca. 13 km. elv som sokner til Lønset Grunneierlag. Av denne strekningen er det ca. 7 km. som administreres av Lgl. i kortsoner.

Sone 11. Ishoel bru og omegn

Døgnkort, kr. 150,-
Ukeskort, kr. 300,-
Sesongkort, kr.600,-

Sone 12. Sliperelva

Døgnkort, kr.150,-
Ukeskort, kr. 300,-
Sesongkort,kr.600,-

Fiskekort fås kjøpt hos:

Lønset handel
Furulund camping


Laks tatt i Bjønnhølen 7,5 kilo september 09

Begrenset kortsalg i sone 13 - 14, kontakt tlf: 91732727 Odd Roald Uv.
 

 


DRIVA, Lønset Grunneierlag, 2017

Fiskeravgift:

Det er ikke nødvendig å betale fiskeravgift for å fiske oppstrøms fiskesperra i 2017

Fisketider:

1. juni – 31. august

Det er kun tillatt å fiske etter innlandsfisk (fjellørret) i DRIVA oppstrøms fiskesperra i 2017. Minstemål 15 cm.

All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake.

Redskapsbruk:

Det er bare tillatt å bruke stang og håndsnøre. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Fiske med reke er forbudt. Fiske med søkke er bare tillatt når mark brukes som eneste agn. Markfiske skal utøves med sirkelkrok. Sluk og spinner kan ha én trippelkrok, wobbler kan ha inntil tre trippelkroker. Ved fiske med flue skal flytedupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.

Redskapen skal ikke forlates under fiske. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskap

(stang eller håndsnøre) per båt. Det er bare tillatt med ett agn per stang eller håndsnøre

Fangstrapport:

Det skal leveres inn fangstrapport etter at fisket er avsluttet, også 0-rapporter. Fiskekort returneres til utsteder i utfylt stand, eller fangst innrapporteres til valdeier.

Desinfeksjon av fiskeutstyr:

Shell Oppdal

Åpningstider: Døgnåpent

Tlf: 72 42 21 50

NB: Rapportering til div. fiskebørser er ikke godkjent som fangstrapportering.

Desinfeksjon av fiskeutstyr:

Se informasjon fra Mattilsynet.

Lønset 2015

Laks

Sjøaure

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

14

71,3

6

21

Gjennomsnittsvekt

5,09 kg

3,5 kg

 

 

Lønset 2014

Laks

Sjøaure

 

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

 

40

135,9

12

23,2

Gjennomsnittsvekt

3,39 kg

1,93 kg

Lønset 2013

Laks

Sjøaure

 

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

 

15

60,2

1

1

Gjennomsnittsvekt

4,01 kg

1 kg

 

Lønset 2011

Laks

Sjøaure

 

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

68

372,9

13

25,5

Gjennomsnittsvekt

5,48 kg

1,96 kg


Lønset 2006

Laks

Sjøaure

 

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

 

36

171,1

13

33,8

Gjennomsnittsvekt

4,75 kg.

2,6 kg.

Lønset 2007

Laks

Sjøaure

 

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

 

11

55,7

9

18

Gjennomsnittsvekt

5,06 kg.

2,0 kg.

Lønset 2008

Laks

Sjøaure

Fjellaure

 

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

Ant. fisk

samlet kg

 

48

232

11

25,1

17

9,1

Gjennomsnittsvekt

4,83

2,28

0,53

Lønset 2009

Laks

Sjøaure

Under 3 kg

3-7 kg

Over 7 kg

Total fangst

Ant fisk

Samlet vekt

Ant fisk

Samlet vekt

Ant fisk

Samlet vekt

Ant fisk

Samlet vekt

 

27

51,1

37

170,9

14

116,1

15

32,3

Totalt

78 stk. på 338,1 kg. Gjennomsnittsvekt: 4,33 kgGjvekt: 2,15 kg


Gjenutsatt fisk

1 Laks 6kg og 1 Laks 4kg

 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb

web stats