Fiske
LightWeb
LightWEB

FISKE       Bilder fjellvatna               

 
 
FISKE

Fiskemulighetene i Lønset grunneierlag er mange. Fra de store vannene i Storlidalen - Dalsvatnet og Ångardsvatnet, til de minste fjellvannen på begge sider av Storlidalen.

SOMMERFISKE

På Lønset med sidedaler er det en rekke gode fiskemuligheter. Det være seg i større vatn, med båt/kano, i fjellvatna, småelver eller Oppdals store fiskeelv - Driva.

Lønset grunneierlag kan tilby en rekke flotte fiskemuligheter, alt fra kampen for å få sjøauren på land i Driva til å ta Røyye og Aure på Isen på Ångardsvatenet.

Det er flere fine fjellvann med meget god kvalitet på fisken, for dem som ønsker å gå litt. De som heller vil ha en båttur har muligheten på de flotte fiskevannene i Storlidalen - Dalsvatenet og Ångardsvatenet. Her er det også fine muligheter for dem som bare vil stå og kaste litt.

De mindre elvene/bekkene Vindøla i Storlidalen, Fiskbekken i Dindalen gir anledning til flotte opplevelser med stang og snøre. Se priser og betingelser nederst på siden.

De fleste fiskekort kan kjøpes på  

Priser fiskekort 2017

FISKEPRISER OG REGLER

Ångardsvatnet (3)

Dagskort kr 100,-

Ukeskort kr 250,-

Årskort kr 500,-

½ pris på årskort for fastboende på Lønset.

Dalsvatnet (4)

Dagskort kr 100,-  

Ukeskort kr 250,-
 
Årskort kr 600,-

For dem som løser årskort kr 600,- er det også med en natt med garnsett, inntil 10 garn.

Fjellvatna (10)

Dagskort kr 100,- 

Årskort kr 450,-

Kort for sone 10 Fjellvatna gjelder: Bjønnabekktjønna, Korgtjønna, Kråkvatnet, Mjølkskåla, Sandåtjønnin, Springtveråtjønna, Svorundtjønna, Tverbekktjønna.

Fiske med garn etter gjeldende fiskeregler. Ikke bare for fastboende, men for alle.

Inntil 5 garn pr garnkort

Dindalen sameie (9)

Dagskort kr 100,- 

Årskort kr 400,-

Stangfiske og oter.

Vindøla (5)

Dagskort kr 100,-

Årskort kr 400,-


NYHET: Lønsetkortet

Gjelder alle vann og elvstrekninger for innlandsfiske i Lgl, med unntak av Driva 

Egen rubrikk på kortet. Selges kun som årskort.

½ pris til fastboende på Lønset

Årskort kr 700,-

Det er ønskelig med innskjerping av fangstmeldinger for fiske. Gratis sesongkort for neste sesong – utrekt på innkomne fangstmeldinger.

Fiskekort selges ved følgende steder:Lønset Handel, Jon Aalbu, Dagrun Vasli, Bårdsgarden, Morten Jære, Furulund Camping, Johannes Haugen. Også selvbetjening ved selvbetjeningskasser.

Prøvefiske Korgtjønna 09

Fiskekort for Diva selges kun gjennom Lønset handel og Furulund camping. Dette av hensyn til desinfisering av utstyr med mer.

Henvendelser e-post  Tlf. 45662749

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb

web stats