Dindal Sameie
LightWeb
LightWEB

Reinsjakt    Fiske    Overnatting    Bilder            

Dindal Sameie

Dindal sameie er en sammenslutning av 13 grunneiere som forvalter ca 70.000 da. utmark, fra 700 til 1800 moh, det meste fjellvidder. Dalen har lang kulturhistorie, helt fra steinalderen til i dag når det gjelder jakt, fiske og fangst. Det er gode muligheter for jakt og fiske i dalen. Vi selger storviltjakt, reinsjakt og småviltjakt.
Fiske
Det er veldig bra fiske i fjellvatna våre.
 Kortsalg     
 
 

Småviltjakt

Småviltjakta er solgt på åremål,alle felt
Jaktfelt A.

Beliggende sør for elva og lengst øst. Lettest tilgjengelig med vei igjennom jaktfeltet over skoggrensa. dette er også det flateste terrenget med mest areal til lirype.
Det er også noe terreng for fjellrype. Overnatting på seter eller hytte i terrenget.


Jaktfelt B
.

Beliggende sørvest i Dindalen. Dette er det største av jaktfelta med like muligheter for lirype og fjellrype. Det omfatter Svartdalen og Snøfjellskollene med fantastisk natur. Det er også muligheter for å leie båt og garn for fiske i Veggavatnet før 15. September.
Overnatting i hytte.


Jaktfelt C.

Beliggende på nordsida av dalen. Dette feltet er litt bratt fra dalbunnen og opp til fjellbrona, men flater ut innover fjellet. Mest lirypeterreng men også en del fjellrype.
Jaktfeltet er langt og litt smalt. Overnatting på seter framme i dalen eller hytte innerst i dalen ved Veggavatnet. Mulighet for fiske. Det beiter Ca. 2000 sauer i området så hunder må ha godkjent saueprøve. Sauene blir tatt ned fra fjellet i midten av September.


Reinsjakt


Send forespørsel!


Storvilt

Solgt på åremål.


Fiske

Det er godt ørretfiske i vatna og Fiskbekken Vi selger rimelige dagskort på fiske.

 
 
 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb